KARANGAN LARAS SAINS

Karangan laras sains melibatkan 3 bidang iaitu sains tulen, sains gunaan dan perubatan & Kesihatan. Sains Tulen iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik. Sains Gunaan pula ialah kejuruteraan, perkomputeran, perakaunan dan alam sekitar manakala Perubatan & Kesihatan pula ialah pencegahan, perawatan dan pengesanan.

Tuesday, February 9, 2010

TUGASAN KUMPULAN 1

Soalan : Walaupun kerajaan telah melabur berjuta-juta ringgit untuk membangunkan bidang sukan negara, namun prestasi atlet negara masih bertaraf jaguh kampung. Bincangkan.