KARANGAN LARAS SAINS

Karangan laras sains melibatkan 3 bidang iaitu sains tulen, sains gunaan dan perubatan & Kesihatan. Sains Tulen iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik. Sains Gunaan pula ialah kejuruteraan, perkomputeran, perakaunan dan alam sekitar manakala Perubatan & Kesihatan pula ialah pencegahan, perawatan dan pengesanan.

Tuesday, February 7, 2012

TENAGA ALTERNATIF

Biojisim, biogas sawit sumber elektrik

Oleh Nasrin Abu Bakar
nasrin@mpob.gov.my

KOTA KINABALU: Bahan buangan industri sawit terutama daripada kilang minyak sawit berpotensi digunakan sebagai sumber bahan bakar Program Janakuasa Kecil Tenaga Yang Boleh Diperbaharui (SREP) bagi menghasilkan tenaga elektrik dan sebagainya.

Bahan buangan seperti tandan kosong sawit (EFB) dan air sisa sawit (POME) yang dihasilkan dengan banyak membuka peluang kepada kilang sawit untuk turut menceburi dalam bidang penjanaan tenaga seperti program SREP ini. Menteri Perusahan Perladangan dan Komoditi, Tan Sri Bernard Dompok, berkata demikian ketika berucap merasmikan Seminar SREP anjuran MPOB yang berlangsung di Hotel Promenade di sini baru baru ini. Seminar yang julung kali diadakan itu bertujuan menggalakkan pembabitan industri sawit dalam SREP dan sebagai platform membincang isu serta cabaran bagi merangka hala tuju mengenainya.

SREP yang dilancarkan Kerajaan pada tahun 2001 bertujuan menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui (RE) dalam bidang penjanaan tenaga elektrik.

“Melalui SREP, Pengeluar tenaga elektrik daripada sumber RE seperti biojisim, biogas, mini hidro dan solar dibenarkan mengeksport tenaga ke grid nasional dengan kapasiti maksimum 10 MW.”

“Kini, sebanyak 43 telah diluluskan di bawah program SREP, dan 25 daripada itu adalah menggunakan biojisim dan biogas sawit sebagai bahan bakar dengan kapasiti tenaga elektrik sebanyak 196.85 MW.”
“Tiga loji jana kuasa biojisim sawit dan sebuah loji biogas sawit telah disambungkan ke grid dengan jumlah kapasiti 31.7 MW,” katanya.

Kajian awal MPOB, mendapati tenaga elektrik sumber EFB dan biogas daripada POME mampu menghasilkan kapasiti tenaga sehingga 1065 MW dan 270 MW”.

Tan Sri Bernard Dompok berkata, penggunaan tenaga hijau industri sawit ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil dan penggunaan biogas sawit pula berupaya mengurangkan pelepasan gas rumah hijau (GHG).

“Penggunaan biogas sawit juga mengurangkan kesan karbon (carbon footprint) dalam penghasilan minyak sawit dan ini selaras dengan tuntutan oleh pengguna dan pengimport supaya melaksanakan amalan mapan dalam menghasilkan minyak sawit.”

Beliau berkata, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) akan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) bagi membantu industri mengatasi dan menyelaras masalah sambungan grid nasional dan isu lain seperti insentif, tariff dan bantuan kewangan.

Kementerian dan MPOB sedang berbincang dengan pakar perunding bagi mengkaji secara menyeluruh pengeluaran tenaga boleh diperbaharui dalam industri sawit.

Turut hadir pada perasmian itu Pengerusi MPOB, Dato’ Sabri Ahmad, Ketua Pengarah MPOB, Datuk Dr Mohd Basri Wahid dan Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan dan Pembangunan), Datuk Dr Choo Yuen May, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Seminar

Tuesday, October 18, 2011

KEPENTINGAN BIOTEKNOLOGI

Bioteknologi kini menjadi topik dan agenda masyarakat dunia. Ia sering dikaitkan dengan pertanian, perindustrian, pemakanan, perubatan, dan seumpamanya. Bioteknologi ini jika diusahakan dengan sebaiknya akan menghasilkan penemuan-penemuan sains mengenai biologi dan teknologi, di samping pembelbagaian produk yang membawa manfaat kepada manusia.

Bioteknologi bukan sahaja akan menyumbang kepada peningkatan hasil pemakanan, pertanian dan perubatan malah turut membantu mengembangkan ekonomi sesebuah negara khususnya dalam sektor perindustrian.

Pada masa yang sama teknik atau proses yang melibatkan penggunaan sains yang berkaitan dengan benda-benda hidup seperti mikro organisma, haiwan atau tumbuhan akan dapat dikembangkan sama ada untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau penghasilan produk-produk berasaskan sumber tersebut.

Di sini akan dibincangkan mengenai ´bioteknologi´ di samping penghasilan pelbagai produk yang dahulunya dibuat secara tradisional dan kini menggunakan teknologi moden. Juga dibincangkan ialah manfaat yang boleh didapati oleh negara khususnya dan masyarakat sejagat umumnya.

BIOTEKNOLOGI

Bioteknologi terbit daripada dua unsur iaitu ´biologi´ dan ´teknologi´. Kamus Dewan mentakrifkan ´biologi´ sebagai ilmu hayat atau benda-benda hidup. Sementara ´teknologi´ itu pula bermakna ilmu pengetahuan mengenai segala ilmu yang berkaitan dengan perindustrian dan sains gunaan yang mempunyai nilai ekonomi.
Dalam erti kata yang lain bioteknologi merupakan kajian sains mengenai benda hidup dengan menggunakan teknik atau proses teknologi untuk meningkatkan penghasilan sumber hidupan dan penghasilan pelbagai produk lain.

Sama ada disedari ataupun tidak, orang-orang kita termasuk masyarakat zaman dahulu telah pun menggunakan bioteknologi meskipun kaedahnya hanya di tahap yang rendah dan biasa sahaja. Perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi telah dapat mengembang luas dan menggantikan cara lama kepada kaedah yang lebih canggih.

Secara mudah, apabila manusia memelihara binatang ternakan, berladang dan bercucuk tanam maka dengan kaedah-kaedah penjagaan dan pemeliharaan yang diguna pakai itu manusia telah mengamalkan bioteknologi. Begitu juga bilamana manusia menghasilkan produk-produk perubatan barangan makanan melalui teknologi tradisional kampung maka bioteknologi telah dilaksanakan.

PERTANIAN

Di dalam bidang pertanian misalnya, usaha perladangan seperti penanaman padi, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahnya merupakan usaha yang sudah lama diamalkan. Begitu juga dengan ternakan kerbau, lembu, kambing, ayam dan itik juga menjadi sebahagian usaha orang-orang dahulu.

Seiring dengan kepakaran sains melalui teknologi moden, usaha di bidang pertanian dapat dikembangmajukan. Sebagai misalan kerja-kerja perladangan yang hanya menggunakan parang dan cangkul kini boleh dibuat dengan menggunakan jentera dan seumpamanya. Ia dapat menambah keluasan kawasan berlipat kali ganda selain menjimatkan masa dan tenaga.

Pada masa yang sama terciptanya pelbagai jenis baja dan seumpamanya telah dapat menyuburkan lagi tanaman yang boleh menambahkan kuantiti dan kualiti hasil pertanian. Di waktu yang sama penggunaan bioteknologi membolehkan para petani bercucuk tanam walaupun di tanah yang kering dan gersang atau kurang subur.

Produk-produk racun-racun serangga setentunya juga telah dapat membantu para peladang mengawal tanaman dari makhluk perosak. Begitu juga dengan ´racun rumpai´ kini telah dapat membantu para petani menjimatkan masa, tenaga dan kos dalam kerja-kerja pembersihan ladang mereka.

Dari segi ternakan pula, penghasilan beraneka jenis produk makanan binatang yang dicipta begitu rupa juga boleh membantu menyihat dan mempercepatkan pembesaran haiwan ternakan. Terdapatnya pelbagai vaksin dan ubat-ubatan haiwan juga boleh meningkatkan kawalan dari serangan wabak dan penyakit haiwan.

Selain penjagaan kesihatan dan mempercepatkan pembesaran binatang ternakan, pemakanan dan ubat-ubatan haiwan yang mengandungi vitamin-vitamin tertentu juga akan meningkatkan penghasilkan pengeluaran daging, susu dan telur yang yang lebih bermutu.

GENETIK

Bioteknologi tidak lengkap jika tidak dikaitkan dengan ´genetik´ atau ´kebakaan´ yang terdapat dalam organisma. Melalui kajian sains dan teknologi para pakar telah banyak menemukan penghasilan baka sama ada bagi tumbuh-tumbuhan dan haiwan.

Penghasilan baka bermutu melalui percantuman atau klon seperti durian, limau, mangga, rambutan, nangka, cempadak, tomato dan berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang lain telah menjanjikan penghasilan berganda dan pendapatan lumayan kepada para petani.

Pelbagai jenis baka padi dan gandum yang bermutu tinggi telah berjaya meningkatkan penghasilan kepada pengeluaran bahan makanan asasi masyarakat dunia, di samping mutunya yang baik ia juga dapat ditanam dalam dua atau tiga musim setahun.

Keadaan yang sama juga berlaku kepada hasil ternakan haiwan di darat dan ternakan ikan di air. Penghasilan baka yang baik dan kaedah pembiakan yang mudah telah dapat menyumbang penghasilan lumayan kepada para nelayan yang mengusahakan ternakan akuakultur di laut dan pengusaha kolam ikan air tawar di darat.

MAKANAN

Penghasilan produk makanan memang telah lama diusahakan oleh masyarakat terdahulu. Ia termasuk pembuatan tepung, serbuk kopi, garam termasuk pelbagai produk makanan tradisi dari hasil pertanian dan seumpamanya.

Sebagai contoh melalui teknologi tradisional masyarakat kitani telah menghasilkan sago atau ambulung dari pohon rumbia. Ambulung ini pula dijadikan ambuyat yang menjadi makanan tradisional yang begitu digemari oleh masyarakat Brunei. Hasil dari pokok rumbia ini juga dijadikan ambulung kimanis, sasagun, kubal, tompi dan makanan tradisional yang lain.

Juga dihasilkan ialah keropok udang atau ikan, kerepek pisang, tempoyak, belacan dan banyak lagi. Begitu juga dengan produk pembuatan tapai, budu kupang, belutak, ikan masin, liking ikan dan sebagainya.

PERUBATAN

Sejak dahulu lagi tumbuh-tumbuhan dan haiwan telah diproses sebagai ubat-ubatan tardisional. Masyarakat dahulu memang berkepakaran dan begitu memahami akan kegunaan tumbuhan hutan dan haiwan untuk dijadikan herba tradisional.

Sebahagiannya dihasilkan sebagai ubat-ubatan untuk dimakan selain bebentuk cecair atau minyak yang boleh disapukan di bahagian luar tubuh badan. Jenis ubat-ubatan yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan ini termasuklah dari akar pelibas, akar ratnawali, tongkat ali, pokok bintangur, mengkudu, kacip Fatimah dan lain-lain.

Sementara dari haiwan pula termasuklah ikan haruan atau ´dalak´, lintah, gamat, belut, tanduk badak dan banyak lagi. Itu hanya sebahagian kecil dari ratusan pokok hutan dan beraneka jenis haiwan yang boleh dimanfaatkan sebagai produk perubatan.

TEKNOLOGI

Dengan penggunaan teknologi canggih, para pengusaha telah beralih dari pemprosesan secara tradisi kepada pemprosesan secara moden yang lebih cepat, mudah, efisien dan produktif melalui penggunaan pelbagai jenis jentera yang berkuasa tinggi dan mesin-mesin skala kecil.
Produk-produk tradisi yang dahulunya dibungkus atau disimpan menggunakan bekas biasa kini telah dibotolkan, ditinkan atau disalut dengan pembungkus plastik dan sebagainya. Barangan makanan tersebut boleh disimpan dan digunakan untuk tempoh beberapa bulan atau tahun lamanya.

Teknologi moden juga telah membolehkn ubat-ubatan dibuat dalam bentuk pil atau dimasukkan ke dalam kapsul kecil supaya tahan lama dan mudah ditelan. Kita dapat melihat pelbagai jenis ubat-ubatan mengandungi pelbagai rasa yang dijual di pasaran tempatan. Produk-produk ini kebanyakannya diimport dari luar negeri, manakala sebahagiannya dibuat oleh pengusaha tempatan.

INDUSTRI

Ketika ini masyarakat antarabangsa begitu berminat mengembangkan ekonomi melalui industri berasaskan bioteknologi. Bagi kebanyakan negara terutama di rantau beriklim hutan hujan tropika sumber biologi memang tidak menjadi masalah kerana buminya yang subur dengan beraneka jenis tumbuhan dan didiami oleh pelbagai jenis haiwan. Sumber biologi yang begitu banyak memudahkan negara-negara berkenaan mewujudkan industri tersebut.

Tidak kurang pentingnya ialah pewujudan sumber tenaga manusia yang berkepakaran dalam bidang berkenaan. Pembangunan sumber tenaga manusia yang menjurus ke arah itu harus diberikan penekanan dalam usaha meraih hasil bagi jangka masa panjang.

Peluang bagi pembuatan pelbagai reka cipta teknologi, jentera dan mesin, produk makanan, perubatan, baja, racun serangga, pengembangbiakan dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan bioteknologi sentiasa terbuka luas.

Dalam hal ini pengusaha tempatan hendaklah cuba menceburkan diri di bidang berkenaan. Pengusaha-pengusaha tempatan yang telah bergiat dalam bentuk skala kecil mungkin beralih kepada usaha yang lebih besar dan berdaya maju.

Untuk mewujudkan industri skala besar, para pengusaha tempatan mungkin patut mewujudkan usaha sama dengan pelabur-pelabur dari luar negara yang berkepakaran dan berkemampuan di bidang tersebut. Usaha sama seperti itu akan menguntungkan pengusaha tempatan dari segi peralihan teknologi dalam jangka masa panjang.
Penglibatan negara dalam forum-forum kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa seperti APEC, ASEAN, BIMP-EAGA, WTO dan seumpamanya boleh dimanfaatkan oleh pengusaha tempatan.

Penglibatan tersebut juga setentunya menyediakan peluang pasaran yang begitu luas.

Apa yang penting, para pengusaha kitani perlu bersedia mempelbagaikan usaha dengan meneroka bidang-bidang perniagaan baru yang lebih berpotensi dan mencabar semata-mata bergantung kepada perniagaan bersifat konvensional.

Monday, February 28, 2011

TEMA LARAS SAINS : PENYAKIT MENTAL

Pengenalan‐ Penyakit Mental

Apa itu penyakit mental?

• Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang
boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah-laku
seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan
baik.
• Kajian pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 mendapati
hampir 11.1% daripada golongan dewasa Malaysia dikesan mengalami penyakit
mental.
• Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menunjukkan penyakit mental adalah
antara 5 penyakit utama yang menyebabkan hilang-upaya di seluruh dunia dan
dijangkakan pada tahun 2020 penyakit ini akan menjadi penyebab kedua tertinggi.
Adakah semua penyakit mental serupa?
Penyakit mental bukanlah hanya sejenis penyakit sahaja. Ia terdiri dari berbagai kategori
penyakit. Secara umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama:

1. Neurosis:
o Mereka yang tergolong di dalam kumpulan ini lazimnya mengalami
perubahan dan gangguan di dalam pemikiran, perasaan dan kelakuan tanpa
menjejaskan kewarasan mereka.
o Individu yang mengalami penyakit neurosis selalunya sedar akan keadaan
kesihatan mereka.Fungsi harian mereka mungkin terganggu sedikit. Antara
contoh penyakit neurosis adalah seperti berikut:
􀂃 Kemurungan
􀂃 Kemurungan adalah perasaan sedih yang melampau dan
berpanjangan. Sedih adalah perasaan yang sering kita alami.
Akan tetapi jika perasaan sedih itu terlalu berat untuk
ditanggung dan berpanjangan melebihi tempoh 2 minggu serta
menganggu fungsi kehidupan seharian maka ia bukanlah sedih
lazim tetapi penyakit kemurungan.
􀂃 Kebimbangan
􀂃 Penyakit ini digejalai oleh perasaan bimbang, resah dan gelisah.
Seseorang itu akan berasa tertekan, tegang, berpeluh, berdebardebar
dan berasa takut melampau akan bahaya yang mereka
tidak ketahui puncanya

2. Psikosis:
Mereka yang mengalami penyakit psikosis mengalami perubahan yang amat
ketara di dalam pemikiran, perasaan dan tingkahlaku mereka. Kewarasan
mereka juga terjejas
o Penderita akan berasa keliru dengan mengalami suara-suara ghaib
berkomunikasi dengan mereka. Ia dikenali sebagai halusinasi. Mereka juga
mempunyai kepercayaan pelik yang tidak dikongsi oleh orang lain dan
menyebabkan reaksi melampau dari pesakit berkenaan. Ia dipanggil delusi.
Antara contoh delusi ialah - ada orang mahu menganiaya atau berbuat jahat
kepada mereka menyebabkan mereka bertindak menyerang orang yang
disyakinya secara membahayakan
o Mereka mungkin bercakap dengan merapu / mengarut; berkelakuan aneh
seperti bercakap seorang, ketawa atau marah dengan tiada bersebab.
Contoh psikosis yang sering dialami adalah:
􀂃 Schizophrenia :
􀂃 Antara ciri utama ialah: halusinasi; delusi; kecelaruan
pemikiran, kecelaruan pertuturan dan tingkahlaku. Prestasi
kerja mereka juga merosot dengan ketara.
􀂃 Kecelaruan manik-depresif (dwikutub):
􀂃 Penyakit ini mengakibatkan mereka mengalami perubahan
ketara dari segi emosi. Mereka sering hilang kawalan dan
menjadi terlalu gembira (fasa manik) atau terlalu sedih (fasa
kemurungan).

3. Kecelaruan Personaliti:
o Secara asasnya kecelaruan ini membuat seseorang itu mengalami kecacatan
perwatakan atau karekter. Masalah yang dialami ini boleh menberi kesan
kepada perhubungan interpersonal dengan orang di sekelilingnya.

Apa yang menyebabkan berlakunya penyakit mental?

Penyebabnya tidak diketahui dengan tepat. Kajian masih dijalankan untuk memperincikan
punca sebenar penyakit ini. Namun terdapat beberapa faktor yang menyumbang terjadinya
penyakit mental.

1. Faktor genetik/ keturunan:
o Ahli di dalam keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko
lebih tinggi berbanding populasi yang tiada sejarah penyakit berkenaan.

2. Gangguan bahan kimia dalam otak:
o Bila bahan kimia dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter tidak
berfungsi dengan baik gejala penyakit mental akan muncul. Sebagai
contohnya:
􀂃 Schizophrenia: Penghasilan dopamin secara berlebihan
􀂃 Kemurungan: Paras serotonin terlalu rendah
􀂃 Mania: Paras serotonin meningkat secara melampau
􀂃 Kebimbangan: terdapat gangguan di dalam pengeluaran dan fungsi
noradrenalin

3. Jangkitan virus:
􀂃 Mengikut kajian ada penyakit akibat jangkitan virus telah dikaitkan
dengan kemunculan penyakit mental.

4. Sejarah hidup yang getir:
􀂃 Sebagai contoh: mengalami proses kelahiran yang sukar, kehilangan
ibubapa semasa kecil, terlalu banyak mengalami cabaran hidup yang
sukar

5. Keadaan sosio-ekonomi yang rendah:
􀂃 Faktor kemiskinan, tiada kemudahan asas atau keganasan di dalam
masyarakat boleh meningkatkan masalah penyakit mental.
Bolehkah penyakit mental diubati?
• Ya
• Kemajuan dalam bidang perubatan moden telah membolehkan penemuan ubat-ubat
yang lebih berkesan di dalam merawat penyakit mental.
• Hampir semua ubat yang digunakan untuk merawat penyakit mental mengambil masa
sebelum kesan positifnya boleh dilihat. Kesabaran meneruskan pengambilan ubat
secara konsisten amat digalakkan.
• Selain ubat psikotropik pendekatan sokongan seperti kaunseling, psikoterapi, terapi
kognitif, terapi berkelompok, terapi keluarga, pendidikan psikologi, terapi pemulihan
carakerja dan pemulihan psiko-sosial telah terbukti sama pentingnya.
Di manakah bantuan boleh diperolehi?
Semua hospital dan klinik kesihatan di Malaysia mempunyai anggota yang telah dilatih untuk
memberi rawatan kepada mereka yang mengalami masalah penyakit mental. Pakar psikiatri
akan dirujuk untuk kes-kes yang rumit.

Adakah sebarang ujian yang boleh mengesan kewujudan
penyakit mental?
• Ya..
• Mereka yang ingin mengetahui status masalah kesihatan mental mereka boleh
mengambil satu ujian yang mudah dan ringkas iaitu Kajiselidik Kesihatan General
Health Questionnaire (GHQ).
(Anda memerlukan Adobe Acrobat Reader untuk melihat dokumen tersebut)
• GHQ adalah satu kaedah saringan bagi menilai tahap kesihatan mental individu. Ia
bagaimanapun tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan penilaian yang lazim
dijalankan oleh anggota kesihatan mental yang terlatih.
• Terima kasih di atas usaha anda mengambil ujian GHQ
• Jika skor anda < 4 =" :"> 5 =: Anda mengalami masalah kesihatan mental yang ketara.
Adalah mustahak agar anda bertemu anggota kesihatan mental yang terlatih untuk
menjalani penilaian selanjutnya.

Rujukan
• www.medscape.com/medscape/Psychiatry/clinicalupdate
• American Psychiatric Association

Monday, October 11, 2010

PENYAKIT MENTAL MENJEJASKAN EKONOMI NEGARA

CONTOH SOALAN : Bilangan rakyat yang mengalami penyakit mental semakin meningkat dari hari ke hari. Hal ini amat membimbangkan negara kerana boleh mendatangkan kesan negatif terhadap pembinaan modal insan. Bincangkan kesan negatif tersebut

Pertambahan pesakit mental yang berterusan boleh mengakibatkan negara mengalami kerugian sehingga mencecah RM1 bilion kerana produktiviti negara terjejas akibat masalah tersebut.

Presiden Persekutuan Psikologi dan Kesihatan Mental ASEAN, Prof. Dr. Mohd. Hussain Habil berkata, jumlah kerugian tersebut merupakan kajian yang dijalankan oleh pakar-pakar dalam bidang psikologi dan psikiatri.

“Kesan utama yang jelas boleh dilihat daripada masalah ini ialah ekonomi keluarga mangsa mulai terjejas dan seterusnya terhadap ekonomi negara.

“Maka jika lebih ramai rakyat Malaysia mengambil remeh terhadap masalah tekanan mental, lebih banyak kerajaan terpaksa menanggung beban daripada kesan penurunan produktiviti,” katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini semalam.

Beliau mengulas kesan daripada jumlah pesakit mental di negara ini yang terus meningkat sebanyak 400,227 kes pada tahun lalu berbanding 364,196 kes pada tahun sebelumnya.

Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Liow Tiong Lai, statistik juga menunjukkan sebanyak 11.2 peratus daripada pesakit mental terdiri daripada mereka yang berusia 16 tahun ke atas.

Mohd. Hussain berkata, penyakit mental sebenarnya tidak mendatangkan bahaya atau kecederaan kepada sesiapa sebaliknya lebih bahaya kepada negara kerana menjejaskan ekonomi negara.

Sehubungan itu katanya, orang ramai dinasihatkan untuk mengambil berat terhadap masalah tekanan hidup dengan sentiasa menjadikan hospital sebagai tempat rujukan pertama.

Bagaimanapun ujar beliau, masalah orang ramai terutama keluarga kepada pesakit ialah mereka lebih cenderung dan mempercayai cara ubatan tradisional.

“Kerana itu segelintir pesakit mental tidak sembuh sepenuhnya kerana tidak dirawat secara menyeluruh seperti yang diamalkan oleh pakar-pakar perubatan di hospital sakit mental dalam negara,” kata beliau.

Sementara itu, Naib Presiden Persatuan Psikologi dan Psikiatri Malaysia, Dr. Abdul Kadir Abu Bakar bagaimanapun berkata, pertambahan pesakit mental yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan itu merupakan petanda yang baik.

Jelas beliau, perkembangan itu menunjukkan masyarakat telah menyedari kepentingan mengawal masalah tekanan mental yang boleh membawa keburukan kepada diri pesakit jika tidak mendapatkan rawatan segera.

Beliau berkata, tekanan dalam diri bukan sahaja menyebabkan seseorang itu akan mengalami penyakit mental bahkan daripada segi fizikal individu itu boleh mengalami sakit jantung yang merupakan penyakit pembunuh.

KAEDAH MEMULIHKAN PENYAKIT MENTAL

CONTOH SOALAN : Nyatakan kaedah atau rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan penyakit mental.


Cara Rawatan Penyakit Mental

Jenis-Jenis Penyakit Mental Yang Perlukan Rawatan:-

Neurosis § Psikosis
Penyakit mental organik seperti nyanyuk
Gangguan personaliti
Psikiatri di kalangan kanak-kanak seperti autism dan hiperaktif
Ketagihan dadah dan alcohol
Percubaan membunuh diri
Berbanding dengan rawatan penyakit mental ia biasanya merangkumi, rawatan fizikal, psikologi dan social.

Rawatan fizikal dan rawatan psikologi seperti:-
Kaunseling
Psikoterapi
Tingkah laku
Rawatan Sosial
Rawatan Fizikal
Selain ubat-ubatan, penggunaan arus eektrik (electro convulsive therapy) mungkin diperlukan kepada sesetengah pesakit yang terlalu murung atau terlalu agresif yang tidak bertindak balas dengan ubat-ubatan.

Rawatan Psikologi
Rawatan psikologi kepada pesakit ini, termasuklah rawatan kaunseling dan psikoterapi.

Kaunseling yang dilakukan ini termasuklah:

Pendidikan yang menjelaskan berhubung symptom-simptom yang dihadapi pesakit.
Aspek pengambilan ubat
Konsep tekanan, cara menanganinya, motivasi diri dan harga diri.
Aspek perhubungan kekeluargaan, rakan kerja dan lain-lain.
PSIKOTERAPI

Psikoterapi merupakan rawatan psikologi bersifat dua hala antara doctor dan pesakit yang memerlukan doctor mengikuti kursus dan latihan tertentu.

Antara bentuk psikoterapi yang dilakukan ialah:-

Psikoterapi dinamik
Psikoterapi kognitif
Psikoanalitik psikoterapi
Bagaimanapun tidak semua pesakit sesuai menjalani rawatan psikoterapi seumpama ini, hanya untuk pesakit neurosis tertentu dan pesakit mestilah bermotivasi tinggi, berfikiran terbuka, bijak dan penyakit yang dihadapi tidaklah terlalu kronik.

Hubungan pesakit pada masa lampau mewarnai persepsi dan tingkah laku pesakit pada masa kini. Dalam menjalani rawatan psikoterapi ini, doctor akan menjelaskan punca (dinamik) sesuatu konflik itu terjadi atau bermula.

Konflik yang dihadapi oleh seseorang sama ada hubungan dengan ibu bapa atau keluarga banyak mencorak cara pesakit berinteraksi dengan individu lain.

Justeru, penting untuk individu yang membantu merawat pesakit menjelaskan keadaan yang mereka alami bagi membantu mereka menangani masalah yang dihadapi.

Rawatan jenis ini boleh dilakukan secara individu atau rawatan berkumpulan di mana pesakit lain diambil dalam jumlah empat hingga enam orang, dengan julat umur yang hampir sekata di samping persamaan pada personality dan permasalahan yang hampir serupa.

Melalui kaedah ini, pesakit akan bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain dan cuba belajar menangani masalah yang mereka hadapi.

Terapi kumpulan ini biasanya dilakukan kepada mereka yang menghadapi masalah penagihan dadah, mangsa kejadian yang tragis yang dikategorikan dalam kumpulan post traumatic disorder seperti mangsa runtuhan bangunan tinggi Higland Tower.

TERAPI TINGKAHLAKU

Kaedah jenis ini biasanya digunakan untuk merawat masalah tingkahlaku, contohnya seperti mereka yang fobia pada tempat tinggi secara berperingkat-peringkat. Secara tidak langsung, ia melatih pesakit supaya lebih berani.

Antara penyakit yang digunakan untuk merawat masalah ini termasuklah masalah neurosis seperti panik, fobia dan obsesif kompulsif.

Rawatan ini juga diberikan kepada mereka yang menghadapi masalah terencat otak di mana fungsi social mereka biasanya terganggu.

Adakalanya pesakit akan diberi beberapa latihan dan hasil yang diperolehi pesakit akan diberi penghargaan atau hadiah-hadiah tertentu.

Kaedah asertif ini juga sesuai dipraktikan dikalangan kanak-kanak bagi membentuk sikap dan tingkahlaku mereka.

SOSIAL - Latihan Asertif

Mereka yang menghadapi penyakit mental seperti neurosis dan psikosis kronik biasanya tidak asertif. Asertif bermaksud keupayaan menyatakan tidak kepada sesuatu permintaan, pesakit menyedari dan faham bahawa bertindak asertif tidak mengakibatkan seseorang kehilangan rakan, mencetuskan persengketaan dan sebagainya.

Malah, ia menyebabkan seseorang itu lebih dihormati, disegani dan tidak mudah diperkotak-katikkan oleh orang lain di mana pesakit mudah berasa tertekan.

KOMUNITI

Dalam menangani masalah ini, masyarakat juga tidak terkecuali daripada memainkan peranan untuk membantu memulihkan pesakit. Proses rehabilitasi pemulihan memerlukan sokongan ahli masyarakat seperti menyediakan bengkel dan tempat-tempat perlindungan yang dapat menyediakan latihan dan pekerjaan kepada pesakit. Ini kerana pesakit tidak mungkin dapat bersaing di pasaran terbuka.


Rawatan Sosial
Rawatan pemulihan termasuklah pemulihan pekerjaan, pemulihan social. Ini termasuklah aspek kebersihan diri dan urusan rumahtangga.

Mengapa pesakit mental memerlukan kesemua rawatan komprehensif

Mereka yang menghadapi masalah mental biasanya menghadapi gangguan emosi dan gangguan pemikiran yang sekaligus menganggu hubungan social mereka dengan orang ramai dan cara mereka bertindak.

Justeru sekiranya rawatan komprehensif tidak diberikan, pesakit tidak mungkin dapat menikmati kehidupan yang sihat, sejahtera dan sempurna seperti individu normal yang lain. Pada masa yang sama, ahli keluarga juga bertanggungjawab membantu pesakit dalam proses pemulihan dan menangani masalah yang timbul.

Malaysia Mental Health Association (MMHA)
http://www.mentalhealth.org.my

PUNCA PENYAKIT MENTAL

CONTOH SOALAN : Penyakit mental berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dialami oleh pesakit. Bincangkan punca penyakit mental dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pesakit mental.

Kemahiran tangani tekanan cara berkesan atasi bunuh diri
JIKA disorot kembali sejak awal tahun ini, masyarakat dikejutkan pelbagai kes bunuh diri dan cubaan membunuh diri. Apabila ada golongan profesional seperti doktor dan peguam yang mengambil keputusan untuk bunuh diri, ramai yang tidak dapat memahami kenapa jalan itu dipilih. Belum lagi dikira dengan kes terminum racun dan terjatuh bangunan.

Pada 19 November, akhbar melaporkan cubaan membunuh diri seorang wanita berusia 38 tahun dari Kuala Terengganu yang cuba membakar diri dan bayinya berusia lapan bulan. Semuanya dikaitkan dengan tekanan dan konflik hidup sebagai puncanya.

Jika orang dewasa yang matang tidak dapat mengawal perasaan, apatah lagi remaja dan kanak-kanak. Pada tarikh sama, seorang pelajar Tahun Enam ditemui mati tergantung dengan sehelai selimut dalam bilik di rumahnya di Pulau Pinang. Murid itu dikatakan kecewa dengan keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).
Perunding Kanan Psikiatri dan Psikoterapi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof Dr Azhar Md Zain, berkata kes seperti ini berpunca daripada tekanan keterlaluan.

“Tahap pendidikan seseorang tidak semestinya menjadi kayu ukur buat mereka menangani masalah atau tekanan. Malah, ia juga bukan perisai menentukan keupayaan mereka berhadapan dengan tekanan.

“Sama ada berpendidikan, berkerjaya profesional atau tidak, tekanan yang tidak terkawal boleh membuatkan seseorang itu hilang kawalan pada akhirnya,” katanya.

Bukan semua individu dapat menangani tekanan hidup dengan baik. Cara dan tahap seseorang menerima sesuatu tekanan adalah berbeza. Mungkin bagi individu A, masalah dihadapi individu B dianggap remeh, tetapi tidak bagi individu B. Begitulah juga sebaliknya.

Kemampuan menangani tekanan bergantung kepada beberapa perkara iaitu personaliti seseorang, individu contoh seperti ibu bapa atau idolanya, ahli keluarga dan juga rakan sebaya.

Azhar tidak menafikan gaya hidup masa kini mungkin menjadi punca tekanan, turut memberi contoh negara maju seperti Eropah dan Jepun mencatatkan kadar bunuh diri yang tinggi.

Tekanan boleh muncul dalam pelbagai keadaan. Misalnya tekanan daripada ahli keluarga, di tempat kerja dan rakan serta persekitaran mendesak sehingga ada yang tidak sanggup berhadapan masalah. Ia bermula dengan perubahan tingkah laku yang biasanya membawa kepada kemurungan.

“Ada banyak sebab bagi kemurungan, namun yang penting adalah cara menanganinya. Orang terdekat adalah individu bertanggungjawab untuk mengenalpasti faktor itu.

“Satu caranya ialah melapangkan masa untuk menjadi pendengar yang baik. Individu yang pernah cuba membunuh diri biasanya memendam rasa. Besar kemungkinan dia akan kembali mencuba. Walaupun dirawat, mereka masih lagi memerlukan perhatian,” katanya.

Selain itu, sekiranya mereka memiliki sistem sokongan yang kuat, terutamanya daripada ahli keluarga yang prihatin, masalah ini boleh diatasi. Mungkin ada yang malu mengakui mereka perlu mendapatkan rawatan kaunselor kerana bimbang dikategorikan sebagai pesakit mental, dipinggirkan keluarga dan masyarakat.

Justeru, tahap stres akan meningkat dan daripada masalah kemurungan kecil ia bertambah besar hingga mereka mengambil tindakan yang boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Sebenarnya, bantuan awal boleh diberi kepada mana-mana individu yang dilihat memiliki ciri kemurungan. Antaranya ialah:

•Adakah individu itu dapat melakukan tugas hariannya tanpa berasa tertekan;
•Adakah individu itu mengalami masalah berat badan sama ada turun atau naik yang serius, atau perubahan tabiat tidur;
•Adakah individu itu kehilangan kawan atau mendapat kawan baru yang memberi pengaruh kurang sihat;
•Mengadu mengalami penyakit tidak berasas;
•Tahap keyakinan diri turun mendadak;
•Individu itu sering berasa letih;
•Individu itu berasa tidak berguna kepada rakan, keluarga dan hidupnya;
•Individu itu pernah berfikir hendak membunuh diri atau pernah cuba membunuh diri,
•Individu itu tiba-tiba mula merokok, minum minuman keras atau mengambil dadah.Azhar turut menekankan pengisian rohani juga bekalan perlu untuk menguatkan jiwa seseorang individu mengikut kepercayaan agama dianuti. Program Pencegahan Bunuh Diri Kebangsaan diperkenalkan pada 2003 juga banyak membantu memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat.
Pencegahan adalah ubat paling mujarab bagi mengatasi kes bunuh diri serta cubaan bunuh diri. Namun, jika gagal, kes ini mungkin membawa kecacatan kekal yang akhirnya membuatkan mereka serta orang terdekat turut sama menderita. – Bernama