KARANGAN LARAS SAINS

Karangan laras sains melibatkan 3 bidang iaitu sains tulen, sains gunaan dan perubatan & Kesihatan. Sains Tulen iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik. Sains Gunaan pula ialah kejuruteraan, perkomputeran, perakaunan dan alam sekitar manakala Perubatan & Kesihatan pula ialah pencegahan, perawatan dan pengesanan.

Saturday, August 29, 2009

SOALAN DAN JAWAPAN : PENIPISAN OZON

Akibat penipisan lapisan ozon. Bincangkan

SOALAN DAN JAWAPAN : PIL DAN MAKANAN BERKHASIAT

Kesan-kesan negatif pengambilan pil-pil dan makanan berkhasiat tanpa nasihat doktor.

SOALAN DAN JAWAPAN : TABIAT PEMAKANAN

Tabiat pemakanan yang mengakibatkan munculnya pelbagai jenis penyakit. Bincangkan.

SOALAN DAN JAWAPAN : PEMINDAHAN TEKNOLOGI

Pemindahan teknologi ialah usaha mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tatacara dan teknik asingdemi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan.Mengapa perlu ? Faktor-faktor menyebabkan pemindahan teknologi.

SOALAN DAN JAWAPAN : PERANAN KOMPUTER

1. Negara-negara yang tidak menggunakan komputer akan ketinggalan dalam bidang ekonomi. Sejauh mana anda bersetuju ?
2. Komputer menjamin kebahagiaan hidup manusia. Bincangkan.
3. Penciptaan komputer (alat mikroelektronik) sama dengan revolusi perusahaan dalam mewujudkan satu jenis tamadun manusia yang baru. Bincangkan.
4. “Komputer adalah lambang pemodenan dan kemajuan. Ini kerana komputer memainkan peranan penting dalam pelbagaibidang kehidupan seperti ekonomi, pentadbiran, perubatan,perindustrian, pendidikan dan lain-lain. Tetapi jika teknologi komputer disalahgunakan, ia akan menimbulkan pelbagai implikasi negatif yang mengancam kehidupan.Bincangkan peranan komputer dalam kehidupan manusia pada zaman moden ini.

Friday, August 28, 2009

SOALAN TAHUN 2005

SOALAN ESEI LARAS SAINS TAHUN 2005

3. Kebelakangan ini jangkitan penyakit di kalangan kanak-kanak didapati semakin membimbangkan terutamanya di negara-negara mundur. Justeru, pelbagai langkah yang serius perlu diambil untuk mengawalnya. Bincangkan.

4. Mengikut laporan UNESCO sejak tahun 1970-an, bekalan air bersih dunia didapati semakin berkurang, Keadaan ini boleh menimbulkan beberapa masalah kepada manusia dan alam sekitar. Bincangkan.

SOALAN TAHUN 2006

SOALAN ESEI LARAS SAINS TAHUN 2006

3. Pelbagai usaha telah dan sedang dijalankan untuk merealisasikan konsep mesra alam bagi mengatasi masalah alam sekitar. Bincangkan

4. Ilmu sains dan teknologi dapat membantu manusia mengatasi masalah jenayah. Dengan mengemukakan contoh yang sesuai, bagaimanakah aplikasi ilmu tersebut dapat membantu kita menangani masalah jenayah ?

SOALAN TAHUN 2007

SOALAN ESEI LARAS SAINS TAHUN 2007

3. Nuklear biasanya dikaitkan dnegan kemusnahan dan kecelakaan, namum hasil penyelidikan pakar-pakar dalam bidang ini telah mengubah persepsi terhadapnya. Bincangkan.

4. Tanaman ubah suai genetik didapati berupaya meningkatkan sektor pertanian ngara, namum pada masa yang sama tanaman ini turut menimbulkan pelbagai kesan negatif. Bincangkan.

SOALAN TAHUN 2008

SOALAN ESEI LARAS SAINS TAHUN 2008

3. Kawasan tanah bencah ( wetland) sangat penting kepada alam sekitar. Bincangkan penyataan ini.
4. Masalah jerebu dan kemerosotan kualiti udara di negara ini adalah manifestasi perbuatan manusia sendiri dan masalah ini boleh memberikan kesan memudaratkan. Bincangkan penyataan ini.

Jawapan Cadangan:

Thursday, August 27, 2009

PRINSIP 5 JARI

Hari ini 23 Julai 2009 pelajar PU1F1 membentangkan tugasan secara peta minda. Tema minggu ini ialah Pekerja Asing. Ingat tak cikgu ada tegaskan prinsip 5 jari? Semoga prinsip 5 jari akan diamalkan oleh semua pelajar.Pastikan anda mempunyai idea dalam baris pertama perenggan isi. Ayat untuk huraian janganlah sesuatu yang pendek atau terlalu ringkas menyebabkan ia seolah-olah tergantung. Contoh boleh diberi pada mana-mana huraian. Contoh haruslah tepat atau spesifik. Panjang perenggan yang ideal adalah antara 50-60 patah perkataan. Ingat! Kata berganda dan kata nama dikira sebagai 1.Contoh: Universiti Putra Malaysia (dikira sebagai 1 bukannya 3)Contoh: rama-rama( dikira sebagai 1 bukannya 2)

PETUA 1 : STRATEGI MENJAWAB BAHAGIAN B

STRATEGI MENJAWAB BAHAGIAN B

Strategi menjawab ini diadaptasi daripada salah seorang GURU CEMERLANG Pengajian Am di Bahagian Kuching Sarawak dan strategi ini dinamakan RUMUS ICU.Calon Tingkatan 6 atau Pra-U hendaklah seorang calon yang matang dari segi pengolahan idea dan juga huraian. Setiap idea dan huraian menunjukkan kematangan yang tinggi dan boleh membuat hubung kait diantara idea dan huraian. Oleh itu RMUS ICU diperkenalkan oleh beliau.

RUMUS ICU
I
IDEA UTAMA
Permulaan perenggan calon hendaklah menyatakan idea utama. Oleh kerana di dalam Pengajian Am jumlah perkataan sekitar 250-300 patah perkataan maka wajar pelajar menggunakan sepenuhnya jumlah perkataan.Idea Utama hendaklah matang dan jelas. Perancangan/membuat rangka penting agar idea utama ini tidak berulang semula dalam idea-idea yang lain.

ISI LANJUTAN.
Isi lanjutan hendaklah menyokong idea utama. Ia merupakan kesinambungan idea utama. Memadai dinyatakan dalam satu ayat sahaja .

C
CONTOH
Ayat yang seterusnya pelajar dapat memberi CONTOH yang sesuai dengan idea yang dinyatakan. Contoh tersebut tidak semestinya bermula dengan perkataan contohnya…..Jika perkataan ini digunakan di setiap huraian idea akan menjejaskan penulisan pelajar. Contoh yang dinyatakan ini menjadi sokongan tambahan yang kuat dan kukuh bagi penerangan pelajar. Ini juga menunjukkan tahap pemahaman dan pengetahuan pelajar yang tinggi.

U
ULASAN
Ayat terakhir dalam perenggan huraian idea adalah pelajar dapat membuat ulasan terhadap idea dinyatakan. Ulasan ini boleh dalam bentuk cadangan, pendapat atau huraian lanjutan terhadap isu dikemukakan.

Dengan RUMUS ICU ini pelajar mampu menghasilkan karangan yang baik. Di mana dalam setiap perenggan pelajar dapat mengemukakan sekurang-kurangnya 5-6 ayat. Selain itu karangan pelajar juga akan mantap.

Contoh penggunaan RUMUS ICU.
Soalan STPM 2007 (Bahagian A-Esei Laras Sastera)
Belakangan ini banyak terdapat projek perumahan yang terbengkalai di seluruh negara yang akan menimbulkan kesan negatif kepada pelbagai pihak. Langkah-langkah tertentu perlu dilaksanakan untuk membendung masalah tersebut. Bincangkan.

Kesan negatif – 1. Menjadi punca pelbagai masalah sosial.
RumusIdea/Huraian
Catatan
I
Idea Utama
Idea Lanjutan
Salah satu kesan negatif projek perumahan terbengkalai adalah menimbulkan pelbagai masalah sosial.Ramai pihak akan mengambil kesempatan jika kawasan perumahan dibiarkan terbiar.
C
Contoh
Masalah-masalah sosial seperti penagihan dadah, seks rambang dan juga jenayah kecurian akan berlaku di kawasan ini.
U
Ulasan
Akibatnya, gejala ini akan merosakkan sistem sosial masyarakat setempat jika tidak diatasi.

Tuesday, August 11, 2009

SELAMAT DATANG

Cikgu dalam proses membahagikan blog ke Laras Sains