KARANGAN LARAS SAINS

Karangan laras sains melibatkan 3 bidang iaitu sains tulen, sains gunaan dan perubatan & Kesihatan. Sains Tulen iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik. Sains Gunaan pula ialah kejuruteraan, perkomputeran, perakaunan dan alam sekitar manakala Perubatan & Kesihatan pula ialah pencegahan, perawatan dan pengesanan.

Friday, August 28, 2009

SOALAN TAHUN 2008

SOALAN ESEI LARAS SAINS TAHUN 2008

3. Kawasan tanah bencah ( wetland) sangat penting kepada alam sekitar. Bincangkan penyataan ini.
4. Masalah jerebu dan kemerosotan kualiti udara di negara ini adalah manifestasi perbuatan manusia sendiri dan masalah ini boleh memberikan kesan memudaratkan. Bincangkan penyataan ini.

Jawapan Cadangan:

No comments:

Post a Comment